top of page
terren-hurst-Sghh8m8lM6Y-unsplash_edited_edited_edited_edited.jpg

"En kirke af favnende fællesskaber, der følger Jesus og rækker ud"

En kirke af favnende fællesskaber
– det handler om fællesskab på tværs

Verden er fyldt af skel og opdelinger, men i kirken har vi mulighed for at være sammen og elske og støtte hinanden på tværs af de naturlige skel, der normalt omgiver os. I kirken er vi søskende, vi er familie for Jesu blod flyder både i dine og mine årer. Vi favner og rummer hinanden trods forskellighed med Guds hjælp. Vores enhed og indbyrdes kærlighed er medvirkende til at gøre fællesskabet attraktivt.

Vi har gudstjenester, ledertræning, tjenesteområder og events på tværs af naturlige opdelinger, selvom vi selvfølgelige også har tjenesteområder målrettet specifikke grupper. Life-Group
er vores samlinger i hjemmene, hvor vi deler liv og tro og kommer tæt på hinanden på tværs af generationer, etnicitet og historier. Vi mødes hver anden uge og Life-Groups er vores stærkeste udtryk for at være et favnende fællesskab på tværs af naturlige skel.

En kirken, der følger Jesus 
– det handler om discipelskab

Jesus er centrum for vores tro. Det er ham vi retter vores øjne imod. Det er ham vi gerne vil ligne, tage ved lære af og følge efter.

Det begynder med at vi tager imod Jesus og fortsætter med at følge efter ham. Hertil giver Jesus os hjælp igennem Bibelen, som er Guds ord til os, bønnen, hvor vi fører samtale med Jesus og det kristne fællesskab kirken, hvor vi kan styrkes og opmuntres af andre som også følger Jesus. Derfor er det kristne liv ikke tænkt at man skal gå alene med sin tro, men at vi får lov at følges af og vandre sammen med hinanden, mens vi følger Jesus. Vi ønsker at alle skal lykkes med at tage på sig selv men også være med til at tage på andre med særlig opmærksomhed på den som er ny i sin trosvandring. Over en fortsat proces får vi lov til at opleve, at vi kommer til at ligne Jesus lidt mere som tiden går. For at lykkes i discipelskab dvs. med at følge Jesus tilbyder vi som kirke at man kan deltage i Alpha-kurser (introduktionskursus til kristendom), vi opmuntrer til at man vandrer to og to, hvor den ene har vandret lidt længere sammen med Jesus. Her gennemgår man et medvandringsmateriale sammen, som er en fortsættelse af alphakurset, man har også i kirken mulighed for at få tilknyttet en mentor, hvor man typisk mødes med en gang om måneden, hvor tro og liv kan deles sammen, man kan deltage i en mandegruppe eller selv finde en livsforvandlingsmakker, hvor man holder hinanden på åndelige discipliner. Alle disse muligheder er til for at hjælpe os til livet igennem at gå i Jesu fodspor, men ikke alene men sammen med andre efterfølgere af Jesus.
 

En kirke, der rækker ud 
– det handler om mission

Vi er ikke som kirke sat i verden for os selv, men vi eksisterer for dem, der endnu ikke kender Jesus og den frelse og det nye liv han tilbyder. Gud har et ønske om at alle hans børn får lov til at kende deres fader i himlen, hvilket sker igennem af fæste sin tro på det som Jesus gjorde gennem sin død på korset. Derfor sender Jesus sine efterfølgere ud af kirken med det gode budskab om muligheden for at modtage frelse i Jesus. Denne sendelse, og det at række ud handler udtrykkes både i ord og handlinger. Jesus har stillet os Helligånden og Hans kraft til rådighed for os, mens vi vidner om det Jesus har gjort for os.

Vi begynder i Randers, der hvor vi er, men Guds mission kender ingen grænser. At være på Guds mission handler først og fremmest om at række ud til de mennesker, vi naturligt er omgivet af i det daglige. Vi har også missionale tiltag, der kan være med til at booste de relationer vi allerede vandrer med og som kan være med til at hjælpe mennesker tættere på Jesus. Det drejer sig om ugentlige gudstjenester, eller samlinger som Onsdagscafe eller Skywalk (kirkens ungdomsarbejde), der målretter sig mod særlige grupper. Arbejdsgrene som f.eks. Sprogcafeen eller events som Juleshow, Påskeshow mm. Desuden har vi igennem vores missionsteam i kirken fokus på og støtter de missionærer som i vores fællesskab er sendt til andre lande og nationer.

 

Vi vil gerne være en kirke af favnende fællesskaber, der følger Jesus og rækker ud – vil du være med?

bottom of page