top of page

Frikirken Randers historie

Kirken har eksisteret som frikirke i Randers i over 125 år. Siden 1974 under navnet "Den Evangeliske Frikirke". Kirken er stiftet i 1888 – som en del af Det Danske Missionsforbund. Et forbund af frie menigheder ud over landet – dog knyttet sammen af en fælles lære og tro.

Vores Randers menighed kom med i forbundet fra første begyndelse, og har således oprindeligt været en af de ældste menigheder i Missionsforbundet. Menigheden blev til i forbindelse med en møderække i Randers i 1887 på traktørstedet, "Elysium". På møderne talte to kvindelige evangelister, Cathrine Juell og Hilda Søderberg, fra Sverige. Der var flere, som blev omvendt, og allerede et halvt år efter blev menigheden stiftet.

Der blev indrettet en stor mødesal på “Volden” – det var Vestervold – måske i Jernbanegade. Siden har der været skiftende adresser, bl.a. Rosenørnsgade 12, som desværre blev sprængt i luften under 2. Verdenskrig. Noget senere efter krigen holdt menigheden til i den såkaldte “Spejderborg” i Nørrestræde – nabo til bryggeriet Thor. Her havde menigheden et omfattende børne- og spejderarbejde. I december 1956 indviede man nye lokaler i Niels Ebbesensgade 1, og her holdt menigheden til indtil 1975, da kirken på Vennelystvej blev indviet.

I 2012 havde kirken på Vennelystvej 33 længe været for lille til børnearbejdet og især ungdomsarbejdet Skywalk, som måtte holde til i andre lokaler på Niels Ebbesensgade 7b. Derfor blev det besluttet at sælge grunden, hvor der i dag står en Rema-butik. Menigheden lejede sig ind i bilhuset Nellemann på Hospitalsgade 10 frem til nytåret 2013-14 og herefter på Kongens Ege, det tidligere Scandic Hotel frem til maj 2015. I dag finder du Frikirken på Niels Brocks Gade 1, der tidligere har været paskontor og fitnesscenter. Her fejrer vi vores Gudstjenester og større arrangementer. Vores kontor-fællesskab og øvrige arrangmenter og arbejdsgrene holder til på Mariagervej 117.

I 2019 blev der indgået en aftale om sammenlægning med Pinsekirken i Randers. Pinsekirken i Randers blev stiftet i 1926, og udgjorde ved sammenlægningen ca. 25 % af den nu samlede menigheds medlemmer. Vi har siden sammenlægningen haft en fælles vision om at være kirke og gøre en forskel i Randers.

Siden flytningen fra Vennelystvej i 2012 har der været lokaleudfordringer, idet lokaler alene har været lejede på midlertidige aftaler. Sammenlægningen har ikke gjort udfordringen mindre, fordi ingen af de eksisterende lokaler er store nok til at rumme menighedens aktiviteter og ambitioner. Der har længe været drøftet forskellige planer om et nyt Kirkecenter, og planen er nu at bygge på Mariagervej 115-117 hvor den tidligere Pinsekirke havde til huse i nr. 117, og hvor vi også har købt naboejendommen nr. 115. Der arbejdes pt med tegninger, beskrivelser og finansiering af et nyt kirke-, kultur- og omsorgscenter

​På et menighedsmøde i oktober 2021 vedtog vi en navneændring, og menighedens navn er pr 1. januar 2022 "Frikirken Randers". Der har gennem nogle år været dialog med Missionsforbundet i Danmark, der gerne vil skifte navn til Evangelisk Frikirke. Vi valgte at være generøse og sige OK til det, og da vi alligevel i folkemunde har heddet Frikirken, valgte vi at tage konsekvensen og officielt skifte navn til Frikirken Randers.

bottom of page