top of page
038A3876.jpg

Vores værdier handler om den kultur, vi ønsker skal være fremherskende i den måde vi er sammen på

I kirken har vi formuleret fem værdier, som vi ønsker skal kendetegne vores fællesskab og beskrive dem hvem vi er. Det er den kultur, vi ønsker skal være fremherskende i den måde vi er sammen på og som flyder ud af Guds riges natur.

 

GENERØSITET
- vi vil være en kirke, der giver

Generøsitet er gavmildhed med alt, hvad vi har penge, tid, talenter mv. Gud gav først og giver stadig i overflod til os, derfor ønsker vi af taknemmelighed at give. Det kommer til udtryk gennem indbyrdes relationer, kirkens fællesskab, godt forvalterskab og at give til mennesker omkring os. Jesus levede til gavn for mennesker omkring sig, og vi ønsker at have hans liv som forbillede.
 

"Kirken består af mennesker, og kirken er generøs, når det enkelte menneske i kirken er givende."

 

GÆSTFRIHED
- vi vil være en kirke, der tager imod alle

Gæstfrihed er vigtigt for os, fordi mennesker betyder alt for Gud. Det er derfor afgørende for os, at vi åbner vores hjerter, værdsætter hinanden og vores gæster. Gud er åben og inviterende og har ikke en skjult dagsorden. Derfor ønsker vi som hans folk at afspejle Ham, vi følger. Vi er gæstfrie overfor alle mennesker uanset kultur, baggrund og social status.
 

"Kirken består af mennesker, og kirken er gæstfri, når det enkelte menneske i kirken tager imod alle."

 

INVOLVERING
- vi vil være en kirke, der engagerer os

Gud tog aktiv del i genoprettelse af vores relation til ham gennem Jesu død på korset og involverer sig stadig i vores liv. Med Ham som forbillede vil vi være en kirke, hvor hvert enkelt medlem aktivt er involveret med tid, penge og gudgivne talenter. Vi vil engagere os i vores kirke og i det samfund, vi er en del af. Vi vil involvere os i hinandens liv og de mennesker, der er en del af vores hverdag.
 

"Kirken består af mennesker, og kirken er involveret, når det enkelte menneske i kirken engagerer sig."

 

YDMYGHED
- vi vil være en kirke, der tjener

Ydmyghed er at kende sin sande værdi som et elsket Guds barn og bruge denne stilling til at tjene uden intention om at skulle have noget igen. Jesus kom ikke på jorden for blive betjent, men for at tjene. Med Ham som forbillede vil vi uselvisk og respektfuldt sætte andre før os selv. Ydmyghed udtrykkes gennem opmuntring og anerkendelse til glæde og gavn for hinanden og vores by.
 

"Kirken består af mennesker, og kirken er ydmyg, når det enkelte menneske i kirken er tjenende."

 

PASSION
- vi vil være en kirke, der er helhjertet

Passion er den drivkraft og energi, der motiverer os til at kæmpe for noget, der er større end os selv, noget der gør en forskel. Gud er passioneret og helhjertet for mennesker og sin kirke. Med ham som forbillede vil vi være en helhjertet kirke, der ser på verden med Jesu øjne. Vi vil være en passioneret kirke, der tager initiativ og begejstret tjener Gud og elsker mennesker.
 

"Kirken består af mennesker, og kirken er passioneret, når det enkelte menneske i kirken er helhjertet."

bottom of page